Satış ve Uygulama Merkezleri, yüksek teknolojiyi takip ederek, insan merkezli felsefi yapısıyla, insanlara yardım etmeyi ve bu alanda hizmet vermeyi taahhüt eder.

İnsanların doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için işitme ve anlama vazgeçilmez bir gerekliliktir. Kulağın işitme ve duymasını negatif yönden etkileyen onlarca faktör olmasına rağmen, yüksek teknolojinin işitme sorunluların yaşama aktif katılmalarına önemli ölçüde yardımcı olabileceğine inanmaktayız.

Doğal işitme ve anlama yeteneğine uygun algoritmaları geliştirmek, kişilerin beğenisi ile uyumlu estetik ürünleri geliştirmek, onların yaşamını evrenin, çevrenin ve insanların sesleriyle buluşturmaktır.

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır.